Sider

tirsdag, november 18, 2008

Apple - kom igjen.....

Apple har på mange måtar laga ein fin dings med iPhone og iPodTouch. Men, kvifor skal dei vera så vanskelige? Klart, dansar du etter deira pipe er jo alt greit, og det er det dei vil. Men, det lukka, kontrollerte systemet dei legg opp til er direkte forbrukar-uvennlig. Ein populær teknologi som Flash, som 98% av verdas pc'er støttar, vil etter alt å døme aldri kome på iPhone. I tillegg har det vore fleire kontorverser rundt sensur og problem med program som vert seld på iPhone AppStore, seinast med Google sitt stemmesøk-program.

I ein tidlegare blogg har eg og referert til at Apple sitt lukka system stenger ute 3 milliardar potensielle iPhone-brukarar. Eit ope system kunne faktisk gjort Apple til bringar av informasjon til folket, og dermed minska kunnskapsgapet i verda. Det må jo kunne bety noko?

fredag, november 14, 2008

NRK: Podcast med musikk!

NRK har inngått avtale med TONO om å kunne podkaste radioprogram med musikk. I tidlegare podkasta program vart musikken fjerna, men no skal dei kunne nytast slik dei vart sendt. Dette er ein avtale som vekker oppsikt på internasjonalt nivå, blant anna BBC skal vera interesserte i å sjå på avtalen.
Dette er vel og bra, men det er kanskje litt seint ute? Det ser ut til at folk flyttar frå einingar med stor lagringkapasitet som iPod til einingar med mindre lagring som iPhone, så då er kanskje eit godt utbygd bibliotek der ein kan streame programma eit bedre alternativ? Det ser ut til at ein få dette iallefall for dei siste vekene. Dersom meir arkivmateriale vert tilbydd på denne måten vil det vera eit framsteg.

Eg ser for meg at eg i pensjonstida, sitjande på stranda, startar med Pyro program 1 og høyrer meg gjennom heile serien!