Sider

mandag, oktober 27, 2008

Hello Afrika - Tell me how you're doin'!

Det er mykje snakk om "emerging markets" for tida, og sjølv om det for det meste er snakk om Austen, Russland og Sør-Amerika, er og deler av Afrika rekna med blant desse.
I ein interessant artikkel om mobil-bruk i Afrika vert bruken skildra: God spreiing av mobil-telefonar, 90% brukar kontantkort, kontantkort fungerer som bank-kontoar (ein kan overføre pengar mellom kontoar og til om med ta ut kontantar frå kontant-kort (det høyrdes faktisk ganske logisk ut)), og bruken av WAP, altså nett-tenester via mobil, brer om seg.
Afrikanarane hoppar galant (?) over både fastlinje-telefoni, fastlinje-breiband og både stasjonære og portable datamaskiner. Mobiltelefonar, der Nokia har nesten heile marknaden, og HSPDA datakommunikasjon i mobilnettet erstattar både maskinar og wifi-hotspots.
Ein skulle tru at iPhone ville passa profilen på Afrikanske brukarar svært godt, men dette sitatet forklarer at dette ikkje er tilfelle:
In areas such as Africa, India, and China, iPhone sales are not strong. This means you have 3 billion people who are overlooking Apple's iPhone. The iPhone has been effective in advancing usability in the mobile phone industry through competitiveness, however, the platform is too closed off for many customers in emerging markets.
Uansett, spanande om 80% av verdas folk; dei som ikkje har tatt i bruk internett enno!

Ingen kommentarer: