Sider

fredag, november 14, 2008

NRK: Podcast med musikk!

NRK har inngått avtale med TONO om å kunne podkaste radioprogram med musikk. I tidlegare podkasta program vart musikken fjerna, men no skal dei kunne nytast slik dei vart sendt. Dette er ein avtale som vekker oppsikt på internasjonalt nivå, blant anna BBC skal vera interesserte i å sjå på avtalen.
Dette er vel og bra, men det er kanskje litt seint ute? Det ser ut til at folk flyttar frå einingar med stor lagringkapasitet som iPod til einingar med mindre lagring som iPhone, så då er kanskje eit godt utbygd bibliotek der ein kan streame programma eit bedre alternativ? Det ser ut til at ein få dette iallefall for dei siste vekene. Dersom meir arkivmateriale vert tilbydd på denne måten vil det vera eit framsteg.

Eg ser for meg at eg i pensjonstida, sitjande på stranda, startar med Pyro program 1 og høyrer meg gjennom heile serien!

Ingen kommentarer: