Sider

tirsdag, november 18, 2008

Apple - kom igjen.....

Apple har på mange måtar laga ein fin dings med iPhone og iPodTouch. Men, kvifor skal dei vera så vanskelige? Klart, dansar du etter deira pipe er jo alt greit, og det er det dei vil. Men, det lukka, kontrollerte systemet dei legg opp til er direkte forbrukar-uvennlig. Ein populær teknologi som Flash, som 98% av verdas pc'er støttar, vil etter alt å døme aldri kome på iPhone. I tillegg har det vore fleire kontorverser rundt sensur og problem med program som vert seld på iPhone AppStore, seinast med Google sitt stemmesøk-program.

I ein tidlegare blogg har eg og referert til at Apple sitt lukka system stenger ute 3 milliardar potensielle iPhone-brukarar. Eit ope system kunne faktisk gjort Apple til bringar av informasjon til folket, og dermed minska kunnskapsgapet i verda. Det må jo kunne bety noko?

Ingen kommentarer: