Sider

onsdag, desember 03, 2008

Crowdsourcing II

Eg har tidlegare skreve om Crowdsourcing i musikkbransjen, og no er Google på banen, eit heilt symfoniorkester skal rekrutterast gjennom Youtube. Noter og video av dirigenten ligg ute på Youtube, og prøvespelinga skjer (sjølvsagt) ved at håpefulle musikarar lastar opp video av seg sjølv.
Dette er interessant av fleire grunnar, men først og framst at Google her produserer eige innhald til Youtube, som er basert på at brukarane genererer innhaldet. I det siste har Google produsert Youtube Live-showet, og inngått avtalar med skaparen av Family Guy, Seth MacFarlane, og film og tv-studio som MGM, CBS og Lions Gate. Er dette døden for den Youtube vi kjenner?
Det er ikkje rart at slike avtalar vert inngått, det er knappast nokon hemmelegheit at Youtube og andre WEB 2.0 aktørar slit med å tene pengar.
Monty Python er og ein av aktørane som no har oppretta ein eigen Youtube-kanal, i håp om å kunne få litt pengar igjen for all morroa vi har hatt med dei gamle klippa deira på Youtube.

Det er mykje fornuft i humor.

Ingen kommentarer: