Sider

fredag, februar 26, 2010

Facebook veit kven du er, og prøver å få deg til å kjøpe ting du vil ha.

Facebook-seminar v/Synlighet.no

11 feb i år fekk Bergen "storbesøk" frå det europeiske hovudkontoret til Facebook i Dublin; Rick Kelley og Matt Hogle (artig at det var lett å finne dei i linkedin, men ikkje på Facebook!). Ettersom eg er over snittet interessert i sosiale medier, og enno meir interessert i forretningsmodellar, satt eg pris på invitasjonen til seminaret som eg fekk hjå ein ven som jobbar i Synlighet.
Settinga for seminaret var å vise beslutningstakarar i næringslivet effektiviteten i annonsesystemet til Facebook. Det starta med Facebook sin "mission": Give people the power to share and make the world more open and connected.Folk på Facebook er "ekte" i motsetnad til t.d. Myspace, og det er eit lukka (og derfor trygt) system. Her kan ein velge å verte "ven" med varemerker, folk kjem derfor til varemerka i staden for at varemerka som "trykkast" på folk. På Facebook er personar sidestilte med varemerker (!). Etter ein runde med imponerande tal (alt etter korleis ein ser det) om bruken av Facebook (her i Skandinavia sit vi i snitt 55 på Facebook kvar dag) slo dei fast at det er ein marknadsføringsplattform der ein kan nå mykje folk.
Dynamikken har endra seg på internett, der ein tidlegare brukte katalog-tenester som Yahoo! for å navigere, støtter ein seg i større grad no på innhald generert av andre brukarar for å finne fram til produkter og tenester. Eigarane av merkevarer kan ikkje kontrollere kva som vert sagt om merket på internett, og det er derfor viktig at dei deltar i diskusjonen. I tradisjonell marknadskommunikasjon står den lineære AIDAS-modellen sterkt, men denne prosessen er no for brukarar i stor grad ikkje-lineær.
Facebook's marketings-løysing er som følger: Weave your brands into their lives. Basert på info brukarane legg ut om seg sjølve, er det lettare å identfisere målgruppe, kommunisere direkte med målgruppa OG vennene til målgruppa! Dette fører til større utbytte av kampanjar enn ved meir tradisjonell internettmarknadsføring.
Nadia Corneliussen tok etter dette podiet for å fortelje om Chess sin bruk av Facebook. Erfaringa er at lett å segmentere, lett å bygge lojalitet og lett å teste effektivitet på annonser. Ho sa blant anna at Facebooksida er den 3 største kjelda til trafikk til chess.no, og at rundt 30% av tilhengarane (p.t. er det ca 11000) ikkje er kunder, det er eit klart mål å få dei til å skifte til Chess.
Frå Synlighet, avd Oslo, kom Jørgen Brunborg-Ness. Han viste eksempel på korleis ulike kampanjer kan fungere, blant anna korleis ein kan utforme eit sett annonser for ulike målgrupper, måle effekten av dei og deretter kutte ut dei målgruppene eller annonsene som ikkje fungerer. Annonseringa på Facebook er det eg vil kalle Googlifisert, ettersom det er eit sett strenge utformingar ein kan bruke. Dette meiner eg er smart for å unngå tidlege tiders støyande animerte annonser.
Eit av klassisk marknadsførings store problem er at det er vanskeleg å få tak i såkalla "psykografiske" eller "livsstils" - kriterier for segmentering. Dersom du er ute etter folk som er interesserte i karate for eksempel, kunne dette vera problematisk. På Facebook derimot, skriv folk dette gjerne opp under interesser, eller viser det ved å vert medlem i grupper.
Fløibanen si Facebook-side hadde 5000 tilhengarar, og desse haddde igjen 250 000 vener, av desse var 30 000 busett i Bergen. Der er eit potensiale for å skaffe nye tilhengarar. Tilhengarar av "Redd Pepperkakebyen" var og identifisert som "Bergenspatriotar" og vart og eit mål for rekruttering av nye tilhengarar til Fløibanen. Det var og vist grafar som viser at Facebook har langt større effekt av sine annonser enn Google, samt at folk tar ferie frå Google-søk, men ikkje frå Facebook. Det mest treffande sitatet får denne seansen var "Her er det mye å utnytte!".
Facebook-gutane kom sjølv på bana for å avslutte seminaret. Annonser, sider og applikasjonar (småprogam/spel i Facebook) er verktya for annonsørar/varemerker. Det var igjen lagt vekt på at ein her kan målrette etter interesse/psykografiske variablar. Eksempelt her var ein bryllupsfotograf som viste annonser til kvinner i sitt nærområde som hadde sett statusen sin til "trulova". Ein reklameinnsats på 600$ skal ha ført til oppdrag for 40000$.
Dei fleste eksempla var naturleg nok henta frå privatmarknaden, men ein aktør som Dell brukar Facebook til å knytte til seg bedriftskundene sine. Dersom dei gjer dette rett, kan det vera eit stort potensiale og innan B2B.
Eit område eg er opptatt av er forretningsinformasjon, eller Business Intelligence. Det verkar som om Facebook har fokus på det og, ved å tilby brukarar detaljert info om kven annonsene vises for og kven som klikker på annonsene. Lurar på om dette er informasjon bedriftene kan importere inn i sine eigne datavarehus? Det hadde i såfall vore svært interessant.
For å oppsummere: Facebook har ei stor brukargruppe, og landa her i nord er over gjennomsnittet aktive. Dei har oppretta eit annonsesystem som er spesialtilpassa styrken deira, nemlig "a trusted and controlled environment" der folk deler MYKJE informasjon med andre. Ved å bruke denne informasjonen til annonsering, skapar dei verdi gjennom målretta kampanjer. Synes du det er dumt? Då får du slette profilen din.

Ingen kommentarer: